ข้อมูลติดต่อ

บริษัท ซีแมน อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
47 หมู่ 11 ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 ประเทศไทย
TEL : 081-858-1680, 032-200040, 032-342690-2
FAX : 032-221466, 032-200454