สีขาวจราจร


มอก. 415-2551

สีจราจรสามารถนำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผสมกับสารละลายอื่น ๆ ใช้โดย ทา หรือ พ่น  • มาตรฐาน : มอก. 415-2551
  • บรรจุน้ำหนัก : 28.925 กก. / ถัง
  • สี : ขาว (W)

Add to Cart Quotation Downloadสินค้าที่เกี่ยวข้อง

สีเหลืองจราจร

ดูรายละเอียด